2009

Likvor receives an order for CELDA[sup]®[/sup] from Uppsala University Hospital

LinkMed's portfolio company Likvor has received an order for Likvor CELDA® from Uppsala University Hospital (Akademiska Universitetssjukhuset). With Likvor CELDA® the clinic will be able to dynamic measure the most important parameters concerning the patients' cerebrospinal fluid including pressure and flow. Likvor CELDA® was developed to facility greater understanding and enhancing diagnosis of normal pressure hydrocephalus (NPH), a condition that is often mistaken for dementia. This is the second order for the instrument; the fist came from Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Forskarteamet bakom Likvor CELDA[sup]®[/sup] har tilldelats ett hederspris för deras kliniska forskning

Forskarna bakom Likvor CELDA®, docent och överläkare Jan Malm och docent Anders Eklund verksamma vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har tilldelats ett hederspris av Athenaprisets jury. Forskarna har lyckats utveckla en säker och ur användarsynpunkt enkel metod för att mäta och analysera tryckflödesförhållandet i den stötdämpande vätska, likvor, som omger hjärna och ryggmärg. CELDA®, Likvors första produkt är nu CE-märkt och försäljning har inletts.

Likvor’s technology supports the diagnosis of hidden disease

LinkMed's portfolio company Likvor has been granted CE marking for its instrument for better and safer identification and diagnosis of Normal Pressure Hydrocephalus (NPH). The instrument, CELDA®, was developed to assess the dynamics - pressure, flow and resistance - of cerebrospinal fluid (CSF) surrounding the brain and spinal cord. CELDA® facilities greater understanding and enhanced diagnosis of NPH, a condition that is often mistaken for dementia. CE marking opens up the European market for the product.