Likvor CELDA System

  • CSF dynamiska parametrar
  • Prediktiva parametrar
  • Kontroll av en shunts funktion
  • Infusionstest

Likvor CELDA® System är en medicinteknisk utrustning som kommer förenkla kartläggningen av cerebrospinalvätske-, CSF, dynamiken på ett säkert och reproducerbart sätt.

Undersökningen är en viktig del för att ställa diagnos och uppföljning av patienter. Tidigare har CSF-dynamiken undersöks på flera olika icke standardiserade och icke kommersiellt tillgänglig utrustning. Därför har det varit svårt att samla, jämföra och summera data som samlats in genom forskning eller kliniska undersökningar.

Likvor CELDA® System förändrar situationen för undersökare som arbetar antingen på klinik, med forskning, eller båda. Likvor CELDA® System erbjuder automatiska och standardiserade protokoll. Detta inkluderar precisa tryckmätningar, diagnos av en patients CSF-dynamik före shuntoperation och efter shuntoperation för att testa shuntens funktionalitet.

Med dess flexibilitet och användbarhet är Likvor CELDA® System det givna valet för undersökning av CSF-dynamik.

 

Infusionstest

Infusionstestet används för att bestämma de hydrodynamiska egenskaperna hos CSF systemet. Två kanyler placeras i ryggmärgskanalen, nedanför ryggmärgen och ansluter på så sätt till CSF systemet. Genom den ena kanylen infunderas artificiell CSF och genom den andra mäts det korresponderande trycket. På detta sätt kan de karaktäristiska parametrarna för systemet mätas upp, inklusive viktiga sammankopplade statistiska parametrar.

Flera olika typer av infusionstest kan användas. De skiljer i val av infusionsprotokoll och analysmetoder. Infusion kan sättas till flödesreglering alternativt tryckreglering. De olika infusionstesten är inkluderade i Likvor CELDA® System och har evaluerats i flertalet kliniska studier.

Tills idag har CSF-dynamiken undersökts på flera olika sätt, oftast icke standardiserade och på ej kommersiellt tillgänglig utrustning. Därför har det varit svårt att samla, jämföra och summera data som har samlats in genom forskning eller kliniska undersökningar. Likvor CELDA® System förändrar situationen för undersökare som arbetar antingen på klinik, med forskning eller båda. Likvor CELDA® System erbjuder automatiska och standardiserade protokoll för ett flertal användningsområden. Detta inkluderar precisa tryckmätningar, diagnos av en patients CSF-dynamik före och efter en shuntoperation, samt kontroll av shunt. Med sin flexibilitet och användarvänlighet är Likvor CELDA® System det givna valet för undersökning av CSF-dynamik.

 

Preoperativ undersökning

När en patient har de typiska kliniska symtomen för normaltryckshydrocefalus, NPH, så används Likvor CELDA® System för att bistå diagnos och identifiera de patienter som är hjälp av shuntoperation. De prediktiva parametrar som erhålls är pålitliga och kan tolkas noggrant. En fördel med infusionstestet är dess objektiva utvärdering av resultaten och att de är oberoende av patientens/operatörens prestanda.

 

Kontroll av en shunts funktion

Likvor CELDA® Instrument är unikt både som det första kommersiella instrumentet för bättre NPH diagnostik, men det är också ovärderligt för att ta reda på huruvida den inopererade shunten fungerar korrekt eller ej. Om en patient blir bättre efter operation men senare försämras, är det mycket viktigt att ta reda på om det är något problem med shunten, eller om patientens tillstånd har försämrats trots att shunten fungerar korrekt. På detta sätt kan onödiga operationer undvikas. Även förbättrade patienter kan vara hjälpt av justeringar av shunten.

 

Tryckmätning

De finns olika indikationer när en tryckmätning bör genomföras via lumbalpunktion. För att undersöka intrakraniell hypo- och hypertension hos patienter med kronisk, oförklarad huvudvärk, så behövs en tryckmätning. Detta fås med CELDA® Instrument. Den vanligaste metoden för att mäta intrakraniell tryck, ICP, är genom att använda en graderad manometer, där höjden av CSF pelaren uppskattas. Denna typ av mätning är behäftad med osäkerhet och ger bara ett enda värde av ICP. Med en 30 minuters ICP mätning med Likvor CELDA® Instrument så kan man titta inte bara på medel ICP utan även arteriella pulsationer och långsamma tryckvågor (t.ex. B-vågor).

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.