2016

Tack för detta år 2016!

Tack alla kunder och leverantörer för ett fantastiskt år!Ni som ännu inte har testat CELDA® System är varmt välkomna att göra så och kontakta oss för mer information och priser! Precision och enkelhet är det som gäller för likvordynamiska mätningar med CELDA® System! God Fortsättning och Gott Nytt år önskar vi alla kunder och leverantörer och vi önskar att 2017 blir ett framgångsrikt år!Likvor ABMaria Wallin Wållberg, VD

Lyckat Likvor CELDA Användarmöte

Den 21-22 april gick senaste Likvor CELDA Användarmöte av stapeln in Stockholm. På agendan fanns information om mjukvaruutveckling, forskning inom området samt benchmarking mellan klinikerna. Under de bägge dagarna var vi 20 deltagare som kom från de olika europeiska sjukhusen som diskuterade intressanta case, ny forskning inom likvordynamik och NPH. Vi ser fram emot att jobba än mer nära varandra i projekt som vi ser att vi gemensamt kan dra nytta av. 

Tack till er alla för att ni gjorde CELDA Användarmöte till en succé!

Maria, Kim och Kennet

Likvor AB

 

Nya styrelseledamöter i Likvor AB

 

Den 28 april höll Likvor AB årsstämma och där invaldes två nya ledamöter till styrelsen; Christian Strömberg och Nils Håkansson.

Christian har en lång healthcare bakgrund och jobbar nu på Bayer AB som program leader informatics CT/X-ray och har tidigare erfarenheter från GE, Philips, Siemens och Toshiba samt från Bracco och Guerbet.

Christian Strömberg Christian Strömberg