CELDA® System

Likvor CELDA® System är en medicinteknisk produkt som förenklar kartläggningen av cerebrospinalvätskans, CSF, dynamik på ett säkert och reproducerbart sätt. Med sin flexibilitet och användarvänlighet sätter Likvor CELDA® System en ny standard för undersökning av CSF-dynamik.

Systemet inkluderar:

  • Stor 19" pekskärm, lätt att använda
  • Peristaltisk pump med hög upplösning
  • Två tryckgivare för bättre flödesnoggrannhet och säkerhet
  • Tio protokoll är inkluderade, inklusive både automatiska konstant tryck och konstanta flödesprotokoll
  • Rapport i PDF format sparas på en USB minnespinne
  • Automatiska ventiler undviker operatörsmisstag
  • Linjelaser hjälper med att justera nollnivån
  • Rapporter i PDF format sparas till USB minnessticka

Likvor CELDA® System är tillgängligt på följande språk: Engelska, svenska, franska, tyska, finska, danska, norska och nederländska. Vid intresse av ytterligare språk vänligen kontakta Likvor AB.   

Likvor CELDA System

Likvor CELDA® System består av flera delar; Instrument, mjukvara, slangset, och en säng specifikt framtagen för undersökningen.

 

CELDA® Instrument

Instrumentet använder sig av en peristaltisk pump med hög upplösning för att genomföra precisa infusioner av artificiell CSF or dränage av CSF, och två tryckgivare används för att mäta intrakraniellt tryck (ICP). Dessa är inbyggda i ett en-gångs slangset, som kopplas till patient via lumbalpunktion. Ventiler används för att kontrollera riktning av flödet genom de sterila slangarna, till eller från patient. Likvor CELDA® Instrument innehåller också en inbyggd laser för att se till att tryckgivarna kan användas på bästa sätt.

 

CELDA® Software

CELDA ToolLikvor CELDA® Software innehåller tio olika förprogrammerade protokoll inklusive de vanligaste metoderna för att undersöka CSF dynamiken. Förutom inbyggda hårdvarularm, så kontrollerar mjukvaran data så att undersökningarna genomförs på ett säkert och kontrollerat sätt. Likvor CELDA® Instrument är byggt med ett tre-stegs varningssystem som tillhandahåller olika alarm när ett fel uppstår för att säkerställa patientsäkerheten. 

 

CELDA® Tool

Slangseten är engångskit som används för Likvor CELDA® System. Dessa används för varje undersökning och innehåller två trycksensorer, och patientslangar för koppling till patient.

 

CELDA® Bed

CELDA BedSängen är specialtillverkad för dessa typer av undersökningar. Det finns ett hål vid ryggslutet och operatören kan placera sängen i ett lutande plan. Allt detta är användbart vid lumbalpunktionen. 

 

 

Likvor CELDA® System

Likvor CELDA® System har utvecklats för att underlätta undersökningar av CSF dynamiken och tillhandahålla standardiserade resultat som möjliggör studier som jämför data från olika forskningsgrupper. Likvor CELDA® System ersätter många av dagens metoder/instrument. Det kan bestämma en patients intrakraniella tryck, ICP, vid vila, och använder sig av ett infusionstest för att bestämma utflödesresistansen/konduktansen Rout /Cout. Infusionstestet kan också användas för att bestämma shuntfunktionalitet hos patienter som har fått en sådan inopererad.

CELDA® Software har två typer av analysprotokoll: preoperative och postoperativ utvärdering av CSF dynamiken. I båda fallen beräknas medel ICP, flödet och resistansen, allt i realtid, all in real tid. För postoperativ utvärdering av shuntade patienter, kan även sifon funktionaliteten undersökas.

Likvor CELDA® System, det första kommersiella instrumentet för en bättre diagnos av NPH, kan också med fördel användas för att testa befintliga shuntar. Efter en shuntoperation, uppföljande besök för att utvärdera om oförändrade eller förvärrade symptom kan förbättras med en shuntkorrigering och se om det krävs en ny shuntoperation. Även de patienter som har förbättrats kan dra nytta av en bättre inställd shunt. Med en pre- och postoperativ utvärdering med de automatiska protokollen är det lätt att avgöra om en patients shunt fungerar som den ska. Användandet av instrumentet vid postoperativ behandling kan undvika många onödiga operationer och optimera shuntens funktionalitet.