Nyheter

19 dec 2012

Likvor AB, ett medicintekniskt företag i Umeå, har förstärkt sin närvaro utanför Sverige ytterligare genom en försäljning av Likvor CELDA® System till Rigshospitalet i Köpenhamn. Systemet används för att bättre diagnostisera patienter med behandlingsbar demens NPH, och har rönt stor uppmärksamhet.

26 nov 2012

Umeå-baserade Likvor AB, ett medicintekniskt företag, arbetar intensivt med den internationella lanseringen av den patenterade Likvor CELDA® System och har fått en prestigefylld order från Nederländerna. Systemet kan ge miljontals demenspatienter livet till tillbaka, och har rönt stor uppmärksamhet.

16 aug 2012

Likvor har ökat sin personal med två anställda. Nu är de totalt sex stycken.

16 maj 2012

2012 års möte av "International Society of Hydrocephalus and CSF Disorders" (ISHCSF), kommer hållas i Kyoto från 19 oktober till 22 oktober (Hydrocephalus 2012, Kyoto).

13 apr 2012

En ägargrupp bestående av Uminova Invest, PartnerInvest och tidigare VD Kjell Öberg köper Allenex innehav i Likvor för att stärka bolagets ägarstruktur. Medtech-företaget Likvor AB tillverkar och säljer det unika Likvor CELDA® System som kan ge miljontals demenspatienter med sk behandlingsbar demens livet tillbaka.