Danish Neurology Association yearly meeting, 31 March - 1 April 2017

DNS, Dansk Neurologisk sällskaps, årliga möte: 31 mars - 1 april 2017 i Vejle, Danmark. Likvor AB är en av utställarna. Möt oss här!