Nevrodagarna i Oslo, 13-17 mars 2017

Norsk nevrologisk förening har sitt årliga möte den 13-17 mars, 2017: Årets möte är det 29:e i raden.Likvor AB, är ett av de utställande företagen på mötet.  Träffas oss där!