Behandlingsbar demens

Kan diagnosen Alzheimers och Parkinsons egentligen vara en behandlingsbar störning?

Normaltryckshydrocefalus, NPH, kännetecknas typiskt av en triad av symtom: gångrubbningar eller svårigheter att gå, mild demens och nedsatt blåskontroll . Dessa symtom kan uppstå individuellt och vid olika tidpunkter och kan variera i graden av allvar. 

  • Mild demens beskrivs som en brist på intresse för vardagliga aktiviteter, glömska, svårt att hantera rutinuppgifter och korttidsminnesförlust. NPH är en av de få behandlingsbara former av demens. Mild demens
  • Försämring av blåskontroll i lindriga fall kännetecknas typiskt av frekvent eller brådskande urinering och i allvarliga fall är en fullständig förlust av blåskontroll eller urininkontinens. Vissa personer med NPH visar aldrig tecken på problem med urinblåsan.
  • Gångrubbningar kan variera i svårighetsgrad från mild obalans till oförmåga att stå eller gå alls. Gången är ofta bredbaserad med korta steg, långsam och hasande. Gångrubbningar är ofta det mest uttalade symtomet och det första symptom som blir tydligt.

Behandlingsbar demens

Det finns en sjukdom som heter Normaltryckshydrocefalus, NPH, som lätt kan feldiagnoseras som demens, Parkinsons eller Alzheimers. NPH kan behandlas genom att operera in en shunt och kallas därför "Behandlingsbar demens". Den drabbar äldre människor där ventriklarna är förstorade. NPH orsakas av en ansamling av hjärnvätska eller sk. cerebrospinalvätska (CSF) som medför en förstoring av hjärnans ventriklar som i sin tur leder till att nervvävnad i hjärnan påverkas och orsakar en triad av symtom. Kardinalsymptomen är gång och balanssvårigheter, demens och inkontinens. Studier visar att upp till 10% av alla patienter som lider av demens kan egentligen lida av NPH.

Likvor CELDA® System mäter CSF-dynamiken och resultatet används för att diagnostisera NPH. Likvor CELDA® System används framgångsrikt för att undersöka shuntfunktionen hos patienter med existerande shunt.