Automatiserade CSF infusionstester för extraordinära resultat

Likvor CELDA ™ System tillhandahåller ett automatiserat och standardiserat sätt att bedöma likvordynamiken, dvs cerebrospinal fluid system (CSF) dynamics. Genom att kombinera den senaste forskningen, avancerade algoritmer och flera säkerhetssystem är instrumentet säkrare och har högre noggrannhet än manuella metoder.

Snabbare än en långtidstappning av likvor/CSF.

Med hjälp av Likvor CELDA System görs en fullständig undersökning på mindre än 90 minuter, vilket sparar tid och minskar risken för infektioner.

Högre känslighet än ett likvortapptest

Likvor CELDA System erbjuder ett mer komplett undersökningsprotokoll på kort tid, vilket ökar känsligheten till över 80 procent.

Standardiserat och objektivt

Likvor CELDA System ger standardiserade resultat som möjliggör studier som jämför data från olika patienter och forskningsgrupper.

Ersätter manuella CSF infusionsmetoder

Pre-operativa

För preoperativa undersökningar har vi paketerat flera års forskning till ett effektivt och omfattande undersökningsprotokoll som kallas CPI, Constant Pressure Infusion/Konstant Tryckinfusion. Genom att kombinera flera metoder och inkludera en unik pulsatilitetskurva ökar vi dramatiskt känsligheten och noggrannheten jämfört med traditionella tappningstester.

Post-operativ

Att använda CELDA System i postoperativ vård kan undvika många onödiga operationer och kan optimera shuntfunktionen. CELDA-instrumentet gör det enkelt att utvärdera om oförändrade eller försämrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering samt upptäcka fall av shuntdysfunktion som kräver kirurgisk revision.

CELDA System

CELDA® System består av ett instrument, programvara, engångskit och en säng som är speciellt framtagen för undersökningen. Instrumentet har inbyggda säkerhetskontroller, automatiserad tryckkalibrering och en laser som används för att ställa in korrekt nolltrycksnivå på patienten. Programvaran har ett användarvänligt gränssnitt och flera automatiserade protokoll. Systemet är utbyggbart och Likvor arbetar kontinuerligt med att utveckla ny funktionalitet.

CELDA Instrument och Tools

Instrumentet använder en högupplöst peristaltisk pump för att utföra en noggrann infusion av artificiell CSF eller dränering av CSF, och två tryckgivare används för att mäta ICP, intrakraniellt tryck. Likvor CELDA™ Instrument har också en inbyggd laser som gör att instrumentet kan höjdjusteras i förhållande till patienten, vilket säkerställer noggrannheten för ICP-tryck.

CELDA™️ Tool är en steril engångsprodukt till Likvor CELDA ™ System som används vid varje undersökning. Den innehåller två tryckgivare för samtidig infusion, vilka ansluter instrumentet till patienten och mäter tryck.

CELDA Mjukvara och användargränssnitt

CELDA™️ Instrument manövreras genom den integrerade pekskärmen vilket gör det enkelt och intuitivt. Användargränssnittet ger feedback i realtid till operatören från början till slut av en undersökning.

Likvor CELDA ™ programvaran innehåller tio olika förprogrammerade valbara protokoll inklusive de mest använda metoderna för att undersöka CSF-dynamik. Förutom inbyggda larmgränser för maskinvaran och ett trestegs varningssystem, kontrollerar programvaran också inkommande data för att se till att undersökningen utförs på ett säkert och kontrollerat sätt.

1

Den övre sektionen på skärmen ger en kontinuerlig realtidsvy av pulsering, infusionsstatistik och intrakraniellt tryck.

2

Den mellersta sektionen av skärmen visar protokollval och en realtidsvy av protokollstegen samt framstegen under en undersökning.

3

Den nedre sektionen innehåller en realtidslogg för notationer, resultat och fel som uppstår under en undersökning.

CELDA Bed

Sängen är skräddarsydd för undersökningar som omfattar ländryggsinfusion. Det finns ett hål i sängens rygg, och sängen kan placeras i en vinkel som underlättar nålsättningen. Att använda denna metod innebär ett standardiserat och pålitligt sätt att utföra undersökningar med en korrekt inställd nolltrycksnivå.

En komplett lösning för CSF-undersökningar

CSF infusionstester

Infusionstestet används för att bedöma de hydrodynamiska egenskaperna i CSF-systemet. Två nålar placeras i spinalkanalen (lumbal subarachnoid space), för att ansluta till CSF-systemet. En nål används för infusion eller borttagning av Ringer-lösning (artificiell CSF). CSF-systemet manipuleras genom infusionen och motsvarande tryckrespons mäts med den andra nålen. Följaktligen kan de karakteristiska parametrarna för systemet estimeras, inklusive viktiga vidhäftande statistiska parametrar.

Bevisade och förbättrade protokoll

CELDA System innehåller 10 olika undersökningsprotokoll – vilket gör alla traditionella protokoll för infusionsprov, samt våra förbättrade protokoll, tillgängliga i en säker och automatiserad undersökningsprocess.

Tryckmätning

CELDA System erbjuder också en mycket effektivare och noggrannare metod för tryckmätningar. CELDA System erbjuder också en mycket effektivare och noggrannare metod för tryckmätningar. Istället för en konventionell metod som ger ett omedelbart värde på intrakraniellt tryck, ICP, ger dig en 30-minuters mätning med CELDA mycket bättre insikter, inklusive sk. B-vågor.

Enkel implementering

Rådfråga oss gärna för att hitta det bästa sättet att implementera Likvor CELDA ™ System i er verksamhet. Instrumentet och tools är tillgängliga för omgående leverans.

Köp

För verksamheter som ofta genomför CSF-undersökningar är köp av CELDA System att föredra.

Leasa

Eliminera den initiala inköpskostnaden och betala endast per undersökning, med ett avtalat årligt minimum.

Som en tjänst

Ett komplett servicealternativ där Likvor tillhandahåller utrustning och en utbildad operatör som utför undersökningarna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.