Att använda CELDA System för diagnostik av CSF-relaterade sjukdomar

Genom att tillhandahålla objektiv data om patientens dynamik i cerebrospinalvätskan (CFS), hjälper CELDA System vårdgivaren att ställa rätt diagnos för flera CSF-relaterade sjukdomar. I vårt arbete har vi ett särskilt fokus på iNPH eftersom denna sjukdom ofta misstas för andra neurologiska sjukdomar som Alzheimers eller Parkinson, vilket gör att patienter går miste om behandlingar som kan förbättra deras livskvalitet dramatiskt.

Snabbare än extern CSF-ländryggsdränage

Högre känslighet än tapptester

Standardiserad och objektiv

Verktyg för diagnostik av

iNPH

Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus

Likvor CELDA ™ ️ System sätter en ny standard för diagnostik av sjukdomar kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet, t.ex. iNPH.

IIH

Idiopathic Intracranial Hypertension

Likvor CELDA ™ ️ System är den senaste lösningen för att hjälpa vårdgivare att förbättra diagnostiken och förhindra onödig shuntkirurgi.

Enkel implementering

Rådfråga oss gärna för att hitta det bästa sättet att implementera Likvor CELDA ™ System i er verksamhet. Instrumentet och tools är tillgängliga för omgående leverans.

Köp

För verksamheter som ofta genomför CSF-undersökningar är köp av CELDA System att föredra.

Leasa

Eliminera den initiala inköpskostnaden och betala endast per undersökning, med ett avtalat årligt minimum.

Som en tjänst

Ett komplett servicealternativ där Likvor tillhandahåller utrustning och en utbildad operatör som utför undersökningarna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.