Likvor CELDA Senior Citizens NPH

Vår forskning och teknik hjälper en växande grupp patienter som drabbats av störningar i cerebrospinalvätskans dynamik att återfå kognitiva förmågor och hålla sig självständig under en längre tid på ålderns höst.

Förbättrad livskvalitet

En effektiv bedömning av dynamiken i ryggmärgsvätskans, eller den så kallade cerebrospinalvätskans (CSF), dynamik är en nyckel för att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling för flera sjukdomar som ökar i takt med världens populationer åldras. Byggt på över 40 års forskning, tillhandahåller vi toppmoderna verktyg och metoder för vårdpersonal som arbetar med CSF-bedömningar. Genom förbättrad datakvalitet hjälper vi dig att ge korrekt behandling och öka livskvaliteten för patienter som lider av CSF-relaterade sjukdomar.


LIKVOR VIDEOSnabbare diagnostik med hög noggrannhet

Genom våra avancerade protokoll för infusionstest kombinerar vi flera metoder i en helautomatisk process, vilket ger en fullständig undersökning på under 60 minuter.

Automatiserade protokoll för undersökningar och tester

Likvor CELDA System innehåller flera undersökningsprotokoll som möjliggör automatiserade infusionstester vilket gör resultaten oberoende av patientens och utredarens prestation.

Säker och lättanvänd utrustning

Att använda både hårdvaru- och programvarularm gör att undersökningar med CELDA System utförs på ett säkert och kontrollerat sätt.

Aktuella events

Interested in something particular?
Let us know while we plan our upcoming events!

CELDA System är en komplett lösning för att bedöma det likvordynamiska systemet

CSF Diagnostik

Högre noggrannhet vid iNPH och iIH diagnostik

Likvor CELDA™ System sätter en ny standard för diagnostik av sjukdomar kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet såsom iNPH och iIH. iNPH misstas ofta av andra neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers, vilket gör korrekta och objektiva bedömningar högt prioriterade. Genom att öka effektiviteten och förbättra datakvaliteten för vårdpersonal hjälper vi till att förbättra diagnosen och valet av behandling för patienter som lider av CSF-relaterade sjukdomar.

CSF Shuntkontroll

Det bästa sättet att upptäcka fel på en CSF-shunt

Likvor CELDA ™ Instrument är inte bara unikt som det första kommersiella instrumentet för bättre diagnostik av iNPH, utan det är också ett överlägset instrument för att testa implanterade shuntanordningar. Med CELDA-instrumentet kan du utvärdera om oförändrade eller förvärrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering samt upptäcka fel och brister på shuntens funktioner som kräver kirurgisk revision.

Bakgrund

Cerebrospinalvätskans (CSF) dynamik

Cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska/likvor) har en viktig funktion i det centrala nervsystemet då den transporterar näring, avlägsnar slaggprodukter och fungerar stötdämpande som skydd vid fysiskt trauma. Flera neurologiska sjukdomar är kopplade till störningar i CSF-dynamiken. På grund av symtom som liknar Alzheimers, Parkinsons eller den allmänna åldringsprocessen kan patienter lätt feldiagnostiseras eller vara odiagnostiserade i flera år utan lämpliga hjälpmedel för att bedöma CSF-dynamiken.

Fördelar med CELDA™ vid infusionstester

Fram till idag har CSF-dynamiken undersökts på många sätt med mestadels icke-standardiserade och icke-kommersiellt tillgänglig utrustning. Därför har det varit svårt att samla in, jämföra och sammanfatta data som erhållits genom forskning eller från kliniska undersökningar. Likvor CELDA ™ System förändrar situationen för personal som arbetar antingen i kliniken, med forskning eller både och. Likvor CELDA ™ System erbjuder likvordynamiska undersökningar med automatiska standardiserade protokoll inklusive exakta tryckmätningar och preoperativa undersökningar för att hjälpa till att diagnostisera CSF-relaterade sjukdomar.

Exempel på vad som undersöks är; bestämning av motstånd mot utflöde, elasticitet, pulstryckamplituder Systemet används primärt till att förutsäga om en patient kommer att bli hjälpt av en shuntoperation och därmed få en bättre livssituation. CELDA System ™ används även vid undersökningar av patienter som har en shunt för att där fastställa hur shunten fungerar. CELDA System ™ används även vid undersökningar av patienter som har en shunt för att där fastställa hur shunten fungerar.

Enkel implementering

Rådfråga oss gärna för att hitta det bästa sättet att implementera Likvor CELDA ™ System i er verksamhet. Instrumentet och tools är tillgängliga för omgående leverans.

Köp

För verksamheter som ofta genomför CSF-undersökningar är köp av CELDA System att föredra.

Leasa

Eliminera den initiala inköpskostnaden och betala endast per undersökning, med ett avtalat årligt minimum.

Som en tjänst

Ett komplett servicealternativ där Likvor tillhandahåller utrustning och en utbildad operatör som utför undersökningarna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.