Förbättrad diagnostik för Idiopathic Intracranial Hypertension

Genom automatiserade och standardiserade protokoll utvärderar Likvor CELDA-systemet dynamiken i cerebrospinalvätska (CFS), vilket hjälper vårdgivare att ställa rätt diagnos för misstänkta IIH-patienter på kortare tid.

Förbättrad diagnostik

Genom standardiserade och automatiserade infusionstester hjälper CELDA ™ -instrumentet att diagnostisera och identifiera kandidater för shuntkirurgi. CELDA ger objektiva resultat, oberoende av patientens och / eller utredarens resultat.

Förhindrar onödig shuntkirurgi

CELDA-instrumentet är det enda kommersiella instrumentet som exakt kan simulera effekten av att ha ett shuntimplantat. Med hjälp av CELDA pulsativitetskurvtest kan patienter som diagnostiserats med iNPH, men som inte skulle dra nytta av ett shuntimplantat, identifieras utan att utföra operationen.

Enkel att använda

CELDA ™ -systemet innehåller integrerad hårdvara och programvara samt ett användarvänligt gränssnitt för säker och effektiv hantering. Testprotokollen är automatiserade och producerar standardiserade rapporter som gör arbetsflödet och analysen effektiv.

En komplett lösning för att bedöma CSF dynamik

Pre-operativ

Effektiv CSF-bedömning inom IIH diagnostik

Likvor CELDA ™ ️ System sätter en ny standard för diagnostik av sjukdomar kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet, såsom idiopatisk intrakraniell hypertoni (IIH). Med hjälp av automatiserade testprotokoll och standardiserade data förbättrar Likvor CELDA-systemet förmågan att ta hand om eller utesluta IIH från diagnosen. IIH misstas ofta för andra neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers, vilket gör en korrekt och objektiv bedömning till hög prioritet.

Post-operativ

Utvärdera funktionaliteten för CSF-shuntenheter

Efter ett shuntimplantat gör Likvor CELDA ™ -system det enkelt att bedöma CSF-dynamiken och observera funktionaliteten hos shuntanordningen. Med CELDA-instrumentet kan du utvärdera om oförändrade eller försämrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering, och även för att upptäcka fall av shuntdysfunktion som kräver kirurgisk revision.

Bakgrund

Idiopathic Intracranial Hypertension

Idiopatisk intrakraniell hypertoni (IIH), även känd som benign intrakraniell hypertoni eller pseudotumour cerebri, är ett tillstånd med en okänd orsak eller orsaker. Tillståndet förknippas med ökat vätsketryck runt hjärnan. Vätskan som dämpar hjärnan kallas cerebrospinal fluid (CSF).

Det kan orsaka inaktiverande daglig huvudvärk och synförlust, vilket kan vara permanent. Det ökade hjärntrycket kan trycka på nerverna kopplade till ögat (även känt som papillödem), vilket detta kan påverka synen.

Enkel implementering

Rådfråga oss gärna för att hitta det bästa sättet att implementera Likvor CELDA ™ System i er verksamhet. Instrumentet och tools är tillgängliga för omgående leverans.

Köp

För verksamheter som ofta genomför CSF-undersökningar är köp av CELDA System att föredra.

Leasa

Eliminera den initiala inköpskostnaden och betala endast per undersökning, med ett avtalat årligt minimum.

Som en tjänst

Ett komplett servicealternativ där Likvor tillhandahåller utrustning och en utbildad operatör som utför undersökningarna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.