Testa och optimera CSF Shunt funktionalitet

Efter en shuntimplantation är uppföljningsbesök nödvändiga för att utvärdera om oförändrade eller förvärrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering, men också för att upptäcka fall av shuntdysfunktion som kräver kirurgisk revision. Att använda Likvor CELDA ™ ️-instrumentet i postoperativ vård kan undvika många onödiga operationer och kan också optimera shuntfunktionen.

Förhindra onödiga operationer

CELDA-instrumentet är det enda kommersiella instrumentet som exakt kan simulera effekten av att ha ett shuntimplantat, och det är också unikt i sin kapacitet att tillhandahålla data om huruvida en shuntenhet behöver bytas ut.

Försäkra er om den bästa möjliga eftervården

CELDA-systemet gör det lättare att följa upp patienter genom att tillhandahålla objektiv och standardiserad data om CSF-dynamiken före och efter shuntkirurgi.

Enkel att använda

CELDA ™ -systemet innehåller integrerad hårdvara och programvara samt ett användarvänligt gränssnitt för säker och effektiv hantering. Testprotokollen är automatiserade och producerar standardiserade rapporter som gör arbetsflödet och analysen effektiv.

En komplett lösning för kontroll av CSF shuntenheter

Funktionskontroll

Det bästa sättet att upptäcka fel på en CSF-shunt

Med CELDA-instrumentet kan du utvärdera om oförändrade eller förvärrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering samt upptäcka fel och brister på shuntens funktioner som kräver kirurgisk revision.

Optimering

Optimera funktionen av en CSF-shuntenhet

Även patienter med förbättrad status kan dra nytta av bättre justering av shunten. I en pre- och postoperativ utvärdering med det automatiska protokollet är det enkelt att avgöra om patientens shunt fungerar som avsett.

Bakgrund

Cerebral shunt – en shunt i hjärnan

En cerebral shunt är en medicinsk anordning som vanligtvis används för att behandla hydrocephalus genom att lindra trycket på hjärnan orsakad av vätskeansamling.

Shunt-system kräver ofta övervakning och uppföljning. Komplikationer som kan uppstå med shunt-system inkluderar:

  • mekaniskt fel
  • obstruktioner
  • infektioner

Störningar kan leda till allvarliga komplikationer, såsom över- eller underdränering av CSF. Överdränering inträffar när CSF dränerar från ventriklarna med en snabbare hastighet än den produceras. Detta kan orsaka att ventriklar kollapsar, vilket kan leda till huvudvärk eller blödning inuti hjärnan. Underdränering tillåter CSF att samlas på hjärnan och kan orsaka att symtom på hydrocephalus återvänder.

Enkel implementering

Rådfråga oss gärna för att hitta det bästa sättet att implementera Likvor CELDA ™ System i er verksamhet. Instrumentet och tools är tillgängliga för omgående leverans.

Köp

För verksamheter som ofta genomför CSF-undersökningar är köp av CELDA System att föredra.

Leasa

Eliminera den initiala inköpskostnaden och betala endast per undersökning, med ett avtalat årligt minimum.

Som en tjänst

Ett komplett servicealternativ där Likvor tillhandahåller utrustning och en utbildad operatör som utför undersökningarna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.