Bättre vård för iNPH patienter

Likvor CELDA ™ -systemet är det första kommersiella instrumentet för bättre diagnostik av idiopatisk normaltryck Hydrocephalus (iNPH eller NPH). Genom automatiserade och standardiserade protokoll utvärderar Likvor CELDA-systemet dynamiken i cerebrospinalvätskesystemet (CFS), vilket hjälper vårdgivare att ställa rätt diagnos för misstänkta iNPH-patienter på kortare tid.

Likvor samarbetar med Geras Solutions, som har digitala verktyg för bättre utredning och vård vid kognitiv sjukdom. De förkortar tiden för den kognitiva utredningen och får samtidigt tillgång till ett mycket bättre beslutsunderlag. Läs mer om Geras Solutions här

Förbättrad diagnostik

Genom standardiserade och automatiserade infusionstester hjälper CELDA ™ -instrumentet att diagnostisera och identifiera kandidater för shuntkirurgi. CELDA ger objektiva resultat, oberoende av patientens och / eller utredarens resultat.

Förhindrar onödiga shuntoperationer

CELDA-instrumentet är det enda kommersiella instrumentet som exakt kan simulera effekten av att ha ett shuntimplantat. Med hjälp av CELDA-pulsativitetskurvtest kan patienter som diagnostiseras med iNPH, men som inte kan dra nytta av ett shuntimplantat, identifieras utan att utföra operationen.

Enkel att använda

CELDA ™ -systemet innehåller integrerad hårdvara och programvara samt ett användarvänligt gränssnitt för säker och effektiv hantering. Testprotokollen är automatiserade och producerar standardiserade rapporter som gör arbetsflödet och analysen effektiv.

En komplett lösning för bedömning av CSF dynamik

Pre-operativa

Effektiv bedömning av CSF inom NPH diagnostik

Likvor CELDA ™ ️ System sätter en ny standard för diagnostik av sjukdomar kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet, såsom normalt tryck hydrocephalus (NPH). Med hjälp av automatiserade testprotokoll och standardiserade data förbättrar Likvor CELDA-systemet vårdgivarnas förmåga att inkludera eller utesluta NPH från diagnosen. NPH misstas ofta för andra neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers, vilket gör en korrekt och objektiv bedömning till hög prioritet.

Post-operativ

Utvärdera funktionaliteten för CSF-shuntenheter

Efter en shuntimplantatoperation gör Likvor CELDA ™ -system det enkelt att bedöma CSF-dynamiken och observera funktionaliteten hos shuntanordningen. Med CELDA-instrumentet kan du utvärdera om oförändrade eller förvärrade symtom kan korrigeras genom shuntjustering samt upptäcka fel och brister på shuntens funktioner som kräver kirurgisk revision. 

Bakgrund

Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus

Idiopatisk normal pressure hydrocephalus, eller iNPH, är en ansamling av cerebrospinalvätska, CSF, vilket får hjärnans ventriklar att förstoras. Endast 20% av INPH-patienter diagnostiseras och 15% får rätt behandling. När iNPH misstänks eller om det finns behov av att utesluta iNPH, är detta början på användningen av CELDA ™. Bevis före CELDA ™ -undersökningen inkluderar förstorade ventriklar och triaden av kardinala symtom på NPH som inkluderar svårigheter i balans och promenader, demens eller kognitiv försämring samt urininkontinens. Läs mer »

Guidelines

Under 2005 publicerades riktlinjer för iNPH. I samband med detta presenterades ett schema för att visa på shuntresponsiv normaltryckshydrocefalus på basis av bevistabeller.

Graden av säkerhet i beslutsunderlaget baserat på de tester som utförs återfinns i procent, längst till vänster. Den röda fyrkanten markerar vad som ingår i ett infusionstest. I mjukvaran för CELDA Instrument ingår såväl tapptest, bolustest om man så vill samt CSF-dynamiktester under en längre tid där samtliga tillägg av tester bidrar till förbättrad prediktion av om en patient blir hjälpt av en shunt.

Enkel implementering

Rådfråga oss gärna för att hitta det bästa sättet att implementera Likvor CELDA ™ System i er verksamhet. Instrumentet och tools är tillgängliga för omgående leverans.

Köp

För verksamheter som ofta genomför CSF-undersökningar är köp av CELDA System att föredra.

Leasa

Eliminera den initiala inköpskostnaden och betala endast per undersökning, med ett avtalat årligt minimum.

Som en tjänst

Ett komplett servicealternativ där Likvor tillhandahåller utrustning och en utbildad operatör som utför undersökningarna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.