Normaltryckshydrocefalus (NPH)

Det finns en sjukdom som heter Normaltryckshydrocefalus, NPH, som lätt kan feldiagnoseras som demens, Parkinsons eller Alzheimers. NPH kan behandlas genom att operera in en shunt och kallas därför “Behandlingsbar demens”. Den drabbar äldre människor där ventriklarna är förstorade. Kardinalsymptomen är gång och balanssvårigheter, demens och inkontinens. Studier visar att upp till 10% av alla patienter som lider av demens kan egentligen lida av NPH.

Likvor CELDA® System mäter cerebrospinalvätske-, CSF, dynamiken och resultatet används för att diagnostisera NPH. Likvor CELDA® System används framgångsrikt för att undersöka shuntfunktionen hos patienter med existerande shunt.

Cerebrospinalvätska

Håligheten som innehåller hjärnan och ryggmärgen har en volym på cirka 1500 ml. Ungefär 200 ml av denna volym är cerebrospinalvätska (CSF). CSFs funktion är att ge näring till det centralanervsystemet och skydda det mot kemisk och fysisk skada. En störning i CSF-systemet kan leda till sjukdomen normaltryckshydrocefalus (NPH).

Symptom

NPH är en neurologisk sjukdom som i huvudsak förekommer hos personer som är 55 år eller äldre. De huvudsakliga symptomen är balans och gångstörningar, demens och inkontinens. Fötterna är fastlimmade i golvetEn vanlig känsla är att det är svårt att lyfta fötterna att fötterna känns fastlimmade i golvet. Eftersom dessa symptom är en vanlig del i åldringsprocessen, och liknande symptomen för Alzheimers och Parkinsons är NPH väldigt svår att diagnostisera. De vanligaste diagnosmetoderna är CT eller MRI samt en grundlig klinisk bedömning, inklusive gång och mentaltest.

Prediktiva test

För att besluta om en patient skulle bli bättre av en shuntoperation eller inte finns det flera ytterligare tester som kan genomföras. Här är infusionstest, för att bestämma CSF-dynamiska parametrar inklusive vilotryck och CSF-återbildningshastighet, en viktig test som kan genomföras med Likvor CELDA® System.

Shuntoperation

Den vanligaste behandlingen för patienter med NPH är en shuntoperation. En shunt placeras i hjärnans ventriklar och ansluts till  bukhålan, på så sätt dräneras överflödigt CSF från hjärnan. Ungefär 80 % av patienterna som opererats har blivit bättre efter operationen. Idag är shuntoperation på grund av hydrocefalus en av de vanligaste operationerna på ett flertal neurokirurgiska centra, med nära nog 70000 inopererade shuntar per år i industriländerna.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.