Forskarteamet bakom Likvor CELDA[sup]®[/sup] har tilldelats ett hederspris för deras kliniska forskning

Forskarna bakom Likvor CELDA®, docent och överläkare Jan Malm och docent Anders Eklund verksamma vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har tilldelats ett hederspris av Athenaprisets jury. Forskarna har lyckats utveckla en säker och ur användarsynpunkt enkel metod för att mäta och analysera tryckflödesförhållandet i den stötdämpande vätska, likvor, som omger hjärna och ryggmärg. CELDA®, Likvors första produkt är nu CE-märkt och försäljning har inletts.

Forskarna bakom Likvor CELDA®, docent och överläkare Jan Malm och docent Anders Eklund verksamma vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har tilldelats ett hederspris av Athenaprisets jury. Forskarna har lyckats utveckla en säker och ur användarsynpunkt enkel metod för att mäta och analysera tryckflödesförhållandet i den stötdämpande vätska, likvor, som omger hjärna och ryggmärg. CELDA®, Likvors första produkt är nu CE-märkt och försäljning har inletts. CELDA®är det första kommersiellt godkända instrumentet för kartläggning av det vätskeflöde som omger hjärna och ryggmärg. Det ökar möjligheten för patienter som lider av normaltrycks hydrocephalus (NPH) att få rätt behandling genom insättningen av en shunt som avleder vätska och reglerar trycket och flödet. En korrekt diagnos medför stora vinster för patienten och anhöriga.

Athenapriset

Juryns motivering: "Pristagarna har lyckats med den svåra utmaningen att utveckla en säker metod för att mäta och analysera trycket i likvor. Ett multidisciplinärt samarbete mellan neurologer, neurokirurger och medicintekniker har lett fram till ett komplett instrument som förenklar och säkerställer diagnostiken vid hydrocefalus. Resultatet är både till medicinsk nytta för en utsatt patientgrupp, och ger samhällsvinster i form av nya företag och arbetstillfällen". Tanken med Athenapriset, som instiftades 2008 av Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen och tidningen Dagens Medicin, är att det ska gå till forskare som har skapat konkreta resultat som skapat medicinsk nytta i vården. Forskningsarbetet ska dessutom ha präglats av en nära samverkan mellan akademi, klinik och näringsliv. Största ägarna i Likvor är LinkMed och Uminova Invest. För mer information om Likvor besök www.likvor.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kjell Öberg, VD Likvor: +46 70 640 14 92 Agneta Edberg, Försäljningsansvarig Likvor +46 70 555 7518 Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 70 600 5364

Recent posts