Likvors ägande konsolideras

En ägargrupp bestående av Uminova Invest, PartnerInvest och tidigare VD Kjell Öberg köper Allenex innehav i Likvor för att stärka bolagets ägarstruktur. Medtech-företaget Likvor AB tillverkar och säljer det unika Likvor CELDA® System som kan ge miljontals demenspatienter med sk behandlingsbar demens livet tillbaka.

En ägargrupp bestående av Uminova Invest, PartnerInvest och tidigare VD Kjell Öberg köper Allenex innehav i Likvor för att stärka bolagets ägarstruktur. Medtech-företaget Likvor AB tillverkar och säljer det unika Likvor CELDA® System som kan ge miljontals demenspatienter med sk behandlingsbar demens livet tillbaka.

“Allenex har under en längre period renodlat sin verksamhet och lagt mindre resurser på sina portföljbolag. Detta har för Likvor skapat en osäkerhet i både kund- och potentiella investerarrelationer”, säger Uminova Invests VD, Patric Stafshede. “I och med köpet av Allenex innehav kan vi samla aktierna hos investerare som har en uttalad vilja att satsa vidare i utvecklingsbolag, och Allenex kan fortsätta att renodla sin verksamhet, fortsätter Stafshede.”

Efter överlåtelsen innehar Uminova Invest AB, Partnerinvest Övre Norrland AB, Stimor Invest AB och Kjell Öberg Konsult AB samtliga aktier i Likvor AB.

Likvor CELDA® System används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige, Danmark, Finland och från oktober 2011 även i London, Storbritannien. Likvor satsar vidare på den europeiska marknaden och förbereder sig även på den amerikanska.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtomen för NPH är bland annat gångrubbningar, mild demens och inkontinens. I båda fallen drabbas personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka. Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

Tillsammans med det faktum att Likvor CELDA® System används för diagnostisera NPH patienter från andra demenssjukdomar som Alzheimers och Parkinsons är Likvor CELDA® System ett mycket användbart instrument för att utreda shuntars funktion. Med hjälp av Likvor CELDA® System kan sjukhus göra stora besparingar, i kostnader då de minskar antalet shunt reoperationer och mänskligt lidande.

Likvor AB utvecklar och säljer produkter för att korrekt karaktärisera dynamiken i vätskesystemet som omsluter hjärnan och ryggmärgen. Till exempel för att identifiera patienter med behandlingsbar demens (NPH). Likvor säljer och marknadsför Likvor CELDA® System och CELDA® Tools. Verksamheten bygger på världsledande forskning kring NPH vid Regionsjukhuset i Umeå och Umeå universitet.

Recent posts