Likvor på årliga mötet för German Society of Neurosurgery i Dresden May 11-14, 2014

Likvor är på plats i Dresden, 11-14 maj då årliga mötet för German Society of Neurosurgery går av stapeln.

Recent posts