Nevrodagarna i Oslo, 13-17 mars 2017

Norsk nevrologisk förening har sitt årliga möte den 13-17 mars, 2017: Årets möte är det 29:e i raden.

Likvor AB, är ett av de utställande företagen på mötet.  

Träffas oss där!

 

 

Recent posts

Fall med idiopatisk intrakraniell hypertension ökar

CSF-relaterad störning som IIH, idiopatisk intrakraniell hypertoni, ökar med fetma. Artikeln ser behov av bättre behandlingar.
Artikeln på https://patientworthy.com/ 22 februari 2021 beskriver sjukdomen och en befolkningsstudie gjord med data från regionen Wales.

Read More »