January 15 2021 6.00pm - 7.00pm CET

Hydrocephalus Society Globala webinarserie

Event ingress

Event details

https://www.ishcsf.com/global-webinar-series-2020-2021/

Dessa webbseminarier kommer att nyttja den kliniska och vetenskapliga expertisen hos experter inom iNPH-området och kommer att tillhandahållas helt gratis. Dessa sessioner är öppna för en global publik men förregistrering krävs. Webbseminarierna kommer så småningom att finnas tillgängliga på Hydrocephalus Society-webbsidan och en ansökan har gjorts till EACCME för ackreditering.

Registrera dig för gratis deltagande: Kommer snart

Del 3: Beslut för shuntoperation. Prediktiva tester och biomarkörers roll.

  • Prediktivt värde av kliniska och radiologiska egenskaper av Jan Malm
  • Kompletterande testers (CSF TT, ELD, infusionstest, ICP-övervakning) roll av Eric Schmidt

Registrering