December 12 2020 11.00am-12.00am CET

Hydrocephalus Society Globala webinarserie

Event ingress

Event details

https://www.ishcsf.com/global-webinar-series-2020-2021/

Dessa webbseminarier kommer att nyttja den kliniska och vetenskapliga expertisen hos experter inom iNPH-området och kommer att tillhandahållas helt gratis. Dessa sessioner är öppna för en global publik men förregistrering krävs. Webbseminarierna kommer så småningom att finnas tillgängliga på Hydrocephalus Society-webbsidan och en ansökan har gjorts till EACCME för ackreditering.

Registrera dig för grtis deltagande: Kommer snart

Del 2: Diagnostisera iNPH, differentiella diagnoser och comorbiditeter

  • De viktigaste kliniska iNPH-efterlikningarna och komorbiditeterna (rörelsestörningar, AD / andra demenssjukdomar, cerebrovaskulär sjukdom etc) och hur man hanterar dessa av Mats Tullberg
  • Diagnostiska algoritmer (kliniskt syndrom inklusive atypiska egenskaper + MR / CT) av Uwe Kehler.

Registrering