November 27 2020 6.00AM - 9.00AM CET

Sweden-Korea Bio-Healthcare Startup TED Pitching Day

Event ingress

Event details

Seoul, Korea och Online: Dementia Forum X Korea

Värd : Korea International Trade Association Startup Branch, Dementia Forum X Korea

“Fem Koreanska och fem Svenska företag som presenterar för Koreanska VCs”

Likvor AB är en av dessa.

Registrering