November 20 2020 6.00pm-7.00pm CET

Hydrocephalus Society Globala webinarserie

Event ingress

Event details

https://www.ishcsf.com/global-webinar-series-2020-2021/

Dessa webbseminarier kommer att nyttja den kliniska och vetenskapliga expertisen hos experter inom iNPH-området och kommer att tillhandahållas helt gratis. Dessa sessioner är öppna för en global publik men förregistrering krävs. Webbseminarierna kommer så småningom att finnas tillgängliga på Hydrocephalus Society-webbsidan och en ansökan har gjorts till EACCME för ackreditering.

Registrera dig för gratis deltagande: http://artionconferencesandevents.msnd3.com/tracking/lc/7c549589-8dc4-4e77-8eaa-e1af1e8e6812/5bbe05b0-815e-49b2-9be3-03adf41abf93/36bf01bc-663e-41b3-8948-5df9f285a27f/

Del 1: Klinisk work-up

  • När ska vi misstänka iNPH? (Intro, epidemiologi) av Mark Hamilton
  • Vilka är de typiska kliniska symtomen? Det kliniska syndromet av iNPH: gång & balans, kognition, urinvägar av Giorgio Palandri
  • Den typiska radiologiska bilden. CT, MR av Karin Kockum

Registrering