Undersökning

Undersökning 1

1. Förberedelser

Undersökningar med Likvor CELDA® System genomförs av utbildad personal. En undersökning börjar med förberedelser av instrument och material. Likvor CELDA® System sätts igång. Det sterila slangsetet monteras och slangar fylls med infusionsvätskan. Tryckgivarna balanserar och kontrolleras och patientdata registreras.

 

Undersökning 2

2. Anslutning

Patienten märks för lumbalpunktion, LP, och denna genomförs. Slangar kopplas till LP kanylerna. Säng och patient placeras i horisontellt läge. Likvor CELDA® System och patienten nivåjusteras med den inbyggda lasern. Ett relevant protokoll väljs. Likvor CELDA® Instrument inkluderar tio olika protokoll. Tre av dessa genomförs regelbundet för att utvärdera CSF dynamiken; en tryckmätning, en preoperativ undersökning och ett shunt test.

Undersökning 3

3. Undersökning pågår

Patienten vilar. Data visas i realtid på den tryckkänsliga skärmen både numeriskt och grafiskt. Likvor CELDA® System genomför automatiskt och säkert det valda protokollet. En ansvarig person övervakar undersökningen, och interagerar med mjukvaran, CELDA® Software, med hjälp av skärmen.

 

Undersökning 4

4. Avslutning

Likvor CELDA® System avslutar automatiskt protokollet. Rapporten från undersökningen kan sparas till Likvor USB Memory Stick. När det är sparat där kan det på ett enkelt sätt analyseras eller skrivas ut från vilken dator som helst. Slangar och kanyler tas bort och undersökningen är klar.

Kontakt

Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna att implementera CELDA-systemet i era undersökningar eller forskning.