Order från Nederländerna

Umeå-baserade Likvor AB, ett medicintekniskt företag, arbetar intensivt med den internationella lanseringen av den patenterade Likvor CELDA® System och har fått en prestigefylld order från Nederländerna. Systemet kan ge miljontals demenspatienter livet till tillbaka, och har rönt stor uppmärksamhet.

 

Umeå-baserade Likvor AB, ett medicintekniskt företag, arbetar intensivt med den internationella lanseringen av den patenterade Likvor CELDA® System och har fått en prestigefylld order från Nederländerna. Systemet kan ge miljontals demenspatienter livet till tillbaka, och har rönt stor uppmärksamhet.

Den neurokirurgiska avdelningen vid Radboud University Nijmegen Medical Center i Nijmegen, Nederländerna, beslutade i november att hyra Likvor CELDA® System i tre år. Detta är en viktig order för företaget som vi nu utöka marknaden i Europa att inkludera Nederländerna till andra befintliga marknader som Sverige, Finland, Danmark och England, säger VD Maria Wallin Wållberg.

En neurokirurg från Nijmegen var i Umeå under sommaren och besökte Likvor för att lära sig om Likvor CELDA® System och få input från uppfinnarna vid Norrlands universitetssjukhus. De positiva intrycken har nu lett till att sjukhuset beslutat att börja använda Likvor CELDA® System som en del av deras tvärvetenskapliga och diversifierade behandlingsmetoder för att förbättra diagnos och behandling av hydrocefalus och komplexa CSF störningar. Likvor ser fram emot ett gott samarbete med neurokirurgiska avdelningen i Nijmegen.

En av tio demenspatienter uppskattas i själva verket lida av behandlingsbar demens, NPH, en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtom på NPH inkluderar gångrubbning, mild demens och inkontinens. De drabbade är ofta över 55 år. Till skillnad från demens, kan NPH behandlas med en relativt enkel operation, insättning av en shunt. Uppskattningar visar att cirka 2,6 miljoner patienter världen över lider av NPH. Likvor CELDA® System används med fördel för att undersöka redan inopererade shuntar och deras funktionalitet. När shuntade NPH-patienter försämras kan det vara svårt för läkaren att skilja mellan en progression av sjukdomen och en dysfunktion av shuntsystemet. Genom att utför infusionsundersökningar med Likvor CELDA® System för att verifiera CSF shunt-funktion, kan onödiga shuntoperationer undvikas.
 


 

För mer information om Likvor och Likvor CELDA® System, besök www.likvor.com eller kontakta VD, Maria Wallin Wållberg: +46 (0) 70 588 6766,maria.wallinwallberg@likvor.com

Likvor AB utvecklar och säljer produkter för att korrekt karaktärisera dynamiken i vätskesystem som omger hjärnan och ryggmärgen. Till exempel, för att identifiera patienter med behandlingsbar demens (NPH) och för att undersöka shunt funktionalitet. Verksamheten bygger på världsledande forskning inom NPH vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Umeå universitet.
Ägare av Likvor AB är Uminova Invest, Partner Invest Norr, Stimor Invest och Kjell Öberg.

Recent posts