CELDA till Köpenhamn

Likvor AB, ett medicintekniskt företag i Umeå, har förstärkt sin närvaro utanför Sverige ytterligare genom en försäljning av Likvor CELDA® System till Rigshospitalet i Köpenhamn. Systemet används för att bättre diagnostisera patienter med behandlingsbar demens NPH, och har rönt stor uppmärksamhet.

Likvor AB, ett medicintekniskt företag i Umeå, har förstärkt sin närvaro utanför Sverige ytterligare genom en försäljning av Likvor CELDA® System till Rigshospitalet i Köpenhamn. Systemet används för att bättre diagnostisera patienter med behandlingsbar demens NPH, och har rönt stor uppmärksamhet.

Likvor har redan ett system i Danmark, vid Universitetssjukhuset i Ålborg, och i december 2012 fick bolaget ytterligare en kund i landet genom beställningen från neurologiska avdelningen vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Genom denna order förstärker Likvors sin närvaro utanför Sverige och har därmed 10 system ute hos kunder. I övriga Europa finns system ute kliniker i Finland, Danmark, England och Nederländerna, och vi räknar med ytterligare ett antal system och länder under 2013 säger VD Maria Wallin Wållberg.

En av tio demenspatienter uppskattas i själva verket lida av behandlingsbar demens, NPH, en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtom på NPH inkluderar gångrubbning, mild demens och inkontinens. De drabbade är ofta över 55 år. Till skillnad från demens, kan NPH behandlas med en relativt enkel operation, insättning av en shunt. Likvor CELDA® System används för att korrekt karaktärisera dynamiken i det vätskesystem som omger hjärnan och ryggmärgen innan och efter shuntinsättning. Genom att utföra undersökningar med Likvor CELDA® System för att bestämma shunt-funktion, kan även onödiga shuntoperationer undvikas vilket besparar samhället pengar och den enskilde patienten lidande.


För mer information om Likvor och Likvor CELDA® System, besök www.likvor.com eller kontakta VD, Maria Wallin Wållberg: +46 (0) 70 588 6766, maria.wallinwallberg @ likvor.com

Likvor AB utvecklar och säljer produkter för att korrekt karaktärisera dynamiken i vätskesystem som omger hjärnan och ryggmärgen. Verksamheten bygger på världsledande forskning inom NPH vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Umeå universitet.
Ägare av Likvor AB är Uminova Invest, Partner Invest Norr, Stimor Invest och Kjell Öberg.

 

Recent posts