Pengar till forskningsprojekt i Umeå om ”hjärnans tvättmaskin”, det glymfatiska systemet

Projektet Glymfatiska systemet – en faktor vid demensutveckling handlar om att komma vidare med metoder för att undersöka det glymfatiska systemet på människor. Förhoppningsvis ska detta ge vården nya verktyg för diagnos och behandling, säger Anders Eklund, professor vid Umeå universitet och projektledare. Forskargruppen är sedan tidigare världsledande inom forskning på hydrocefalus som är en sjukdom med störning av tryck och flöden i cerebrospinalvätskesystemet. Inom det arbetet har man skapat avancerade metoder för undersökning av cerebrospinalvätskesystemet på patienter. Gruppen har bred kompetens inom flödesdynamik och inom klinisk hjärnavbildning.

Projektet är en samverkan mellan Region Västerbotten, företaget Likvor och Umeå universitet, där disciplinerna medicinsk teknik, neurologi, radiologi-nuklearmedicin och fysik deltar. Professor Anders Eklund vid Institutionen för strålningsvetenskaper är huvudsökande. Medsökande är Jan Malm, Katrine Riklund, Magnus Andersson och Anders Wåhlin.

Hjärnan och ryggmärgen är omgivna av en vattenliknande vätska som kallas cerebrospinalvätska. I en djurstudie har forskare i USA nyligen visat att vätskan även sköljer genom hjärnan och eventuellt kan fungera som ett hjärnans rengöringssystem. Vid demenssjukdomar som till exempel Alzheimers bildas så kallade plack i hjärnan. De är en ansamling av vissa proteiner. En hypotes är att i en frisk person spolas de proteinerna bort när cerebrospinalvätskan sköljer genom hjärnvävnaden. Denna sköljning, ”hjärnans tvättmaskin”, kallas det glymfatiska systemet. Demenssjukdomar skulle då delvis kunna förklaras med ett stört glymfatiskt system.

Länk till Umeå universitet som publicerat nyheten: https://www.umu.se/nyheter/strategiska-miljoner-till-forskning-om-hjarnfloden_8312661/

Recent posts