marwal

marwal

Ostadig gång vanligt bland äldre men kan gå att behandla

Mer än var tredje äldre i Umeå har problem med gången. Nästan 20 procent av dem har en speciell typ av ostadig gång som orsakas av förändringar i hjärnan. Många har så svåra besvär att det påverkar livskvaliteten. Mer än hälften har stora hjärnventriklar, ett tecken på för mycket ryggmärgsvätska i huvudet – ett tillstånd […]

Fler äldre får sämre livskvalitet av förstorade vätskerum i hjärnan

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är vanligare än vad som tidigare är känt och påverkar livskvaliteten negativt, i synnerhet bland äldre. Det visar en ny avhandling där befolkningen i Jämtland – Härjedalen har studerats. INPH beror på att en störning av omsättningen av ryggmärgsvätska påverkar strukturer i hjärnan. I sin avhandling har Johanna Andersson och forskargruppen hon […]

Umeå universitet i storsatsning på forskning om hydrocefalus – CELDA System används i studien

Likvors CELDA System används i studie av behandling mot idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, där Umeå universitet deltar i ett forskningsprojekt finansierat av amerikanska federala pengar om totalt 130 miljoner kronor. Syftet med studien är att utvärdera effekten av en shunt som reglerar flödet i hjärnan av likvorvätskan, dvs den vätska som cirkulerar runt hjärnan och ryggmärgen. […]

Job opening: Head of Business Development & Sales

Likvor is a MedTech company with a unique diagnostic solution that targets the growing elderly population globally. The company currently sells to hospitals in the Nordics, Europe and the Middle East and participates in research projects for new applications of its technology. Likvor is in an expansion phase and is looking to capture business development […]

14 MUSD i forskningsmedel till klinisk prövning för att studera effektivieteten i hydrocefalus behandling

Patienter som diagnostiserats med idiopatisk normaltryckshydrocephalus (iNPH), en typ av hjärnsvullnad som oftast ses hos äldre vuxna – och för vilken den bakomliggande orsaken är okänd – behandlas vanligtvis genom att kirurgiskt installera en shunt (dränering) för att avlägsna överskottsvätska som är förknippad med sjukdomen. Det finns dock kontroverser inom det medicinska samfundet om huruvida […]

Avhandling om bedömning av motorik med bärbar sensor – förbättrar daglig vård för patienter med normaltryckshydrocefalus.

Ett bärbart system med sensorer fungerar väl för att mäta motorik under gång och balans samt balans hos personer med neurologisk sjukdom. Systemet kan underlätta arbetet i den kliniska vardagen. Det visar en ny avhandling av Tomas Bäcklund vid Umeå universitet, Sverige. ” Bärbara system och sensorer för bedömning av motorisk kontroll. Utveckling och validering […]

Normaltryckshydrocefalus diskuterades på tv-programmet Fråga Doktorn

Professor Jan Malm, neurolog vid Umeå universitetssjukhus, besökte tv-programmet Fråga Doktorn den 19 april 2021 där han förklarade vad NPH är och vilka symptom som är vanligast. Golden Standard metod för att testa shuntar är likvordynamiska test som tillhandahålls av Likvor CELDA System. Kontakta Likvor på: info@likvor.com för mer information. >>Fråga doktorn_2021-04-19_om NPH  

Genom att kombinera de båda bolagens tekniker och metoder kan specialister inom neurologi och neurokirurgi få bättre beslutsunderlag.

Umeå – 2021-03-10 12:55 CET Genom att kombinera de båda bolagens tekniker och metoder kan specialister inom neurologi och neurokirurgi få bättre beslutsunderlag. Likvor AB och Geras Solutions har ingått ett samarbetsavtal där bolagen verkar gemensamt för att öka medvetandet, förståelsen kring och diagnostiseringen av demenssjukdomar. Bolagen tillhandahåller produkter som ger läkare bättre beslutsunderlag för […]