Normaltryckshydrocefalus diskuterades på tv-programmet Fråga Doktorn

Professor Jan Malm, neurolog vid Umeå universitetssjukhus, besökte tv-programmet Fråga Doktorn den 19 april 2021 där han förklarade vad NPH är och vilka symptom som är vanligast.

Golden Standard metod för att testa shuntar är likvordynamiska test som tillhandahålls av Likvor CELDA System. Kontakta Likvor på: info@likvor.com för mer information.

>>Fråga doktorn_2021-04-19_om NPH

 

Recent posts

Fall med idiopatisk intrakraniell hypertension ökar

CSF-relaterad störning som IIH, idiopatisk intrakraniell hypertoni, ökar med fetma. Artikeln ser behov av bättre behandlingar.
Artikeln på https://patientworthy.com/ 22 februari 2021 beskriver sjukdomen och en befolkningsstudie gjord med data från regionen Wales.

Read More »