Genom att kombinera de båda bolagens tekniker och metoder kan specialister inom neurologi och neurokirurgi få bättre beslutsunderlag.

Umeå – 2021-03-10 12:55 CET

Maria Wallin Wållberg_CEO_Likvor

Genom att kombinera de båda bolagens tekniker och metoder kan specialister inom neurologi och neurokirurgi få bättre beslutsunderlag.

Likvor AB och Geras Solutions har ingått ett samarbetsavtal där bolagen verkar gemensamt för att öka medvetandet, förståelsen kring och diagnostiseringen av demenssjukdomar. Bolagen tillhandahåller produkter som ger läkare bättre beslutsunderlag för att utforma behandlingen av demensrelaterade sjukdomar. Med rätt resurs i tidigt skede kan mycket patientlidande och pengar sparas.

Svår folksjukdom

Demens är en av våra största folksjukdomar och en av de sjukdomar som tar flest liv. Idag lider 160 000 svenskar av någon demenssjukdom vilket kostar samhället 63 miljarder kronor per år. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och 25 000 personer insjuknar i demens varje år i takt med att befolkningen blir allt äldre.

En demenssjukdom innebär att du får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Det är viktigt att tidigt få en demensutredning som också kallas för en minnesutredning, om dessa symptom uppkommer. Ytterligare två vanliga symptom vid demens är gång- och balansproblem samt urinträngningar och dessa ihop med minnesproblem är symptom som ingår i sjukdomen NPH. En stor skillnad är dock att den går att behandla med en operation.

Normaltryckshydrocefalus (NPH) är en cirkulationsstörning i hjärn-/ryggmärgsvätskan som drabbar främst den äldre befolkningen och är förvirrande lik Alzheimers och Parkinsons sjukdom varför många blir feldiagnostiserade. Ca 4% av personer över 65 år är drabbade och siffran är nästan det dubbla för personer över 80 år. NPH är också en underdiagnostiserad sjukdom då bara 20% av patienterna får en diagnos.

Träffsäkrare diagnostik

Geras Solutions har nyligen presenterat en teknik för enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/kognitiva sjukdomar. Tekniken avlastar minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. De släpper även konsumentappen Minnesmottagningen.se. Det blir världens första digitala minnesmottagning dit privatpersoner kan vända sig för att få en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner.

– Genom Geras nya minnesapp kan patienter snabbare få en minnesutredning vilket ofta är ett viktigt steg i att även diagnostisera NPH. Med Likvors CELDA System, får man ett objektivt mått som hjälper till i diagnostiseringen av den behandlingsbara NPH sjukdomen. Så gemensamt verkar vi för att mätningar och forskningsbaserade metoder ger avgörande beslutsunderlag till specialister inom neurologi och neurokirurgi, säger Likvors VD Maria Wallin Wållberg.

Världsledande forskare

Likvor har med världsledande forskare* från Umeå universitetssjukhus utvecklat avancerade metoder och system för en effektiv bedömning av tryck och flöde i ryggmärgsvätskan. Analysen är en nyckel för att ställa rätt diagnos. Vidare ger den svar på om patienten kan bli bättre av en shuntoperation som leder överflödig ryggmärgsvätska bort från hjärnans hålrum, oftast till buken. Effekten vid lyckad diagnos och behandling är att demenssymptom kan försvinna och livskvaliteten kan återfås. En avgörande skillnad på gång/balans efter en shuntoperation visas här >>.

– På webbplatsen prataomnph.se ges information om NPH och olika patientberättelser från symptom till operation. Såväl patienter som anhöriga och personal inom vården är välkomna till sidan och med gemensamma krafter kan vi öka medvetandet om sjukdomen. Vi jobbar även ihop med den nybildade Patient- och anhörigföreningen Normaltryckshydrocefalus med denna fråga. Likvor och Geras Solutions ser stora möjligheter att gemensamt öka antalet patienter med rätt diagnos och behandling framgent, säger Wallin Wållberg.

CELDA System finns på sju sjukhus i Sverige och på kliniker i totalt sex länder. Likvor ska utöka verksamheten på nya marknader och söker ytterligare kapital.

Kort informationsvideo om Likvor AB här >>.

För mer information:

Maria Wallin Wållberg, vd Likvor
Maria.wallinwallberg@likvor.com
+46 70-588 67 66

* Forskningsgruppen Hydrocefalus vid Umeå Universitetssjukhus består bland annat av professor Jan Malm, neurolog, professor Anders Eklund, PhD Nina Sundström, PhD Sara Qvarlander, PhD Tomas Bäcklund och PhD Petter Holmlund.

Recent posts