God Jul & Gott Nytt År!

Tack alla kunder för detta år!

Ni som inte har testat CELDA® System ännu är varmt välkomna att göra så och kontakta oss för mer information och priser! Precision och enkelhet är det som gäller för likvordynamiska mätningar med CELDA® System!

God Jul och Gott Nytt år önskar vi alla kunder och leverantörer och vi önskar att 2021 blir ett framgångsrikt år! 2021 blir ett framgångsrikt år!

Recent posts

Fall med idiopatisk intrakraniell hypertension ökar

CSF-relaterad störning som IIH, idiopatisk intrakraniell hypertoni, ökar med fetma. Artikeln ser behov av bättre behandlingar.
Artikeln på https://patientworthy.com/ 22 februari 2021 beskriver sjukdomen och en befolkningsstudie gjord med data från regionen Wales.

Read More »